Villkor

Hyresvillkor Studio Monaco (John & Anso AB)

Preliminärbokning
En preliminärbokning ska bekräftas senast två arbetsdagar före det datum som preliminärbokningen gäller. Studio Monaco har rätt att avboka en preliminärbokning till fördel för kund som kan bekräfta sin bokning. Studio Monaco ger den som har preliminärbokat först chansen att bekräfta sin preliminärbokning innan den avbokas.

Avbokning
En avbokning ska göras senast två arbetsdagar före bekräftat datum. Vid senare avbokning debiteras 50% av hyran. Vid avbokning samma dag så debiteras hela hyresbeloppet.

Städning
Vi förbehåller oss rätten att ta ut städavgift vid onormal nedsmutsning.
Återställ eventuellt flyttade möbler, mattor och utrustning till dess ursprungliga plats. Sopa studiogolvet. Ta med samtliga grovsopor, miljöfarligt avfall och allt byggmaterial som inte redan fanns i studion när ni kom. Diska använt porslin och termosar. Det finns diskmaskin.
Töm kylen på medhavda färskvaror.

Skada/slitage
Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår i studion eller andra lokaler. Detta gäller även eventuell hyrd utrustning.

Försäkring
Det är kundens ansvar att ha försäkringar som gäller egen och hyrd utrustning. Studio Monaco ansvarar inte för utrustning som används i studion eller lämnas kvar mellan produktionsdagar.

Betalning
Betalning sker mot faktura på 10 dagar. 25% moms tillkommer på alla priser.